Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok  je platný od 1.9.2017 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.sexualny.sk  .

1. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou EUmedia, spol. s r.o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa za prevzatie tovaru okamžik jeho predania prvým prepravcom.
Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma EUmedia, spol. s r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra – ďalej len záručný list a dodací list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, prípadne aj sériové číslo...).

2. Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je obecne 24 mesiacov* pre fyzickú osobu (bez IČO) . Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste, alebo na výrobku a je daná výrobcom - dátum spotreby.
V rámci zákonnej záručnej doby sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku.

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) a taktiež potravinárske výrobky, kde záruka je daná výrobcom – dátum spotreby.

3. Záručné podmienky

I/ Kupujúcí je povinný bezprostredne po prevzatí prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúcí od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie  popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II/ Miestom pre uplatnenie reklamácie zákazníka je sídlo našej spoločnosti. Preprava reklamovaného tovaru sa realizuje výhradne poštou, ak nie je dohodnuté iné dodanie k reklamácii. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru.

III/ Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu (kópiu objednávky, faktúry alebo dodacieho listu), pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

IV/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním, alebo užívaním výrobku.

V/ Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atd. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a žiadnym spôsobom neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté :

a) mechanickým poškodením tovaru

b) nesprávnym skladovaním

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené

d) tovar bol poškodený  prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

4. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný len na chyby písomne uvedené kupujúcim (v priloženom dokumente).

VI/ Spôsob vybavenia  reklamácie
Kontaktovaním dodávateľa na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , s uvedením o akú reklamáciu se jedná, kontakt na kupujúceho, prípadne telefonický kontakt. Všetky reklamácie budeme vybavovať v prospech oboch strán v čo najkratšom termíne od nahlásenia reklamácie.

VII/ Výmena tovaru
Výmenu tovaru za tovar Vám zrealizujeme do 14 dní od doručenia objednávky. Určujúce sú ceny tovaru v čase odoslania objednávky na e-shope, tak isto sa postupuje aj v prípade akcií a výpredajov.
Dôležité upozornenie: Tovar musí byť zabalený v originálnom balení, nepoužitý, nepoškodený a bez zjavných známok použitia..

VIII/ Dôležité upozornenie,

Z hygienických i estetických dôvodov nie je možné dodatočné vymieňať tovar, ktorý prichádza bezprostredne do styku s nahou ľudskou pokožkou. Týka sa to predovšetkým erotických pomôcok, ktoré sa takto používajú.

Výnimku tvorí len tovar, ktorý prestal plniť svoji funkciu, pre ktorý bol zakupený a vzťahuje sa na neho podľa zákona dvojročná záručná lehota v EU ako je napr. mechanická alebo i skrytá vada výrobcu.

5. Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Prípadne dotazy na možnú výmenu a reklamácie tovaru nám prosím napíšte na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Kontakt

EUmedia, spol. s r.o.
P. O. BOX 33
84011 Bratislava 411

FACEBOOK

Top