Bezpečnosť a ochrana informácií (GDPR)

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcii predávajúceho a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a GDPR EU, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a podpis.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení) a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu: EUmedia, spol. s r.o., P.O. BOX 33, 84011 Bratislava 411. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára tu a e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté EUmedia, spol. s r.o. pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelný EUmedia, spol. s r.o. pre marketingové účely je platný pre obdobie 10 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúcim.
Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu, alebo využije tento kontaktný formulár, alebo pro ukončení zasílání klikněte na odhlašovací link v newsletteru.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a GDPR EU, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Pre tento účel stanoví samostatné podmienky Poučenie dotknutej osoby tu.

EUmedia, spol. s r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, EUmedia, spol. s r.o. pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

EUmedia, spol. s r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať EUmedia, spol. s r.o. prostredníctvom kontaktného formulára a e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Popri zaistení prevádzkového prostredia využívame kódovanie e-shopu. Vami uvedené údaje sú prenášané v šifrovanej podobe prostredníctvom protokolu SSL (Secure Socket Layer) a je overovaná ich autenticita, aby sa zamedzilo zneužitiu údajov tretími osobami. Zabezpečenie šifrovaním pomocou SSL rozpoznáte tak, že v stavovej lište vášho prehliadača je zobrazená ikonka uzamknutého zámku a riadok s adresou začína https. EUmedia, spol. s r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a ďalšie informačné zdroje ku GDPR
https://www.lewik.org/term/15937/nariadenie-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-z-27-aprila-2016-o-ochrane-fyzickych-osob-pri-spracuvani-osobnych-udajov-a-o-volnom-pohybe-takychto-udajov-vseobecne-nariadenie-o-ochrane-udajov-gdpr-a-dalsie-informacne-zdroje-ku-gdpr/

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR)
https://www.lewik.org/term/16291/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-ze-dne-27-dubna-2016-o-ochrane-fyzickych-osob-v-souvislosti-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-o-volnem-pohybu-techto-udaju-a-o-zruseni-smernice-95-46-es-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju/

 

Kontakt

EUmedia, spol. s r.o.
P. O. BOX 33
84011 Bratislava 411

FACEBOOK

Top

Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním a zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies. Viac informácií.

Súhlas s použitím cookies